Jeste li punoljetni?

Osobama mlađim od 18 godina zakonom je zabranjeno konzumiranje alkohola!

Punoljetan/a sam
Trgovina
Politika privatnosti

Općenite informacije

Korištenjem proizvodima i uslugama te pristupom ovom mrežnom sjedištu povjeravate nam svoje osobne podatke. Ova izjava opisuje koje osobne podatke prikupljamo od Korisnika, na koji ih način obrađujemo te u koje svrhe ih upotrebljavamo, kao i prava koja se odnose na te podatke. 

Za prikupljanje, obradu i zaštitu osobnih podataka odgovoran je Voditelj obrade: 

Badel 1862. d.d.
Ulica grada Gospića 7, Zagreb, Hrvatska
10000 Zagreb

Voditelj obrade pridaje osobitu pozornost zaštiti osobnih podataka i privatnosti (dalje: zaštita privatnosti) svojih korisnika u skladu s važećim propisima i najboljom europskom praksom. 

Politikom zaštite osobnih podataka Korisnika mrežnog sjedišta svojim korisnicima želimo pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka te im omogućiti jednostavan nadzor i upravljanje nad njihovim osobnim podatcima i privolama. 

Područje primjene

Politika se primjenjuje na sve osobne podatke Korisnika mrežnog sjedišta koje Voditelj obrade prikuplja, koristi ili na drugi način obrađuje, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (dalje u tekstu: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke. 

Politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom. 

Načela obrade osobnih podataka

POVJERENJE

Zaštita privatnosti Korisnika nam je vrlo važna stoga želimo biti potpuno transparentni i jasni u pogledu obrade osobnih podataka Korisnika – što je ujedno i svrha ove politike. Korisnici nam se uvijek mogu obratiti sa zahtjevom za izmjenu osobnih podataka koji se na njih odnose ili s očitovanjem volje o tome u koje svrhe žele, odnosno ne žele da se njihovi podatci obrađuju. 

ZAKONITOST

Pri obradi podataka postupamo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, ali nastojimo i primjenjivati najviše standarde i najbolju praksu. 

OGRANIČENJE SVRHE OBRADE

Osobne podatke prikupljamo i obrađujemo samo u određenu i zakonitu svrhu te ih dalje ne obrađujemo na način koji nije u skladu sa svrhom u koju su prikupljeni, osim ako nije drugačije propisano zakonom ili na temelju privole korisnika. 

SMANJENJE KOLIČINE PODATAKA

Uvijek upotrebljavamo samo one podatke Korisnika koji su primjereni i nužni za postizanje određene zakonite svrhe, a ne i više podataka od toga. 

CJELOVITOST I POVJERLJIVOST

Osobne podatke obrađujemo na siguran način, uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja (npr. pristup osobnim podacima Korisnika imaju samo ovlaštene osobe kojima je to nužno za obavljanje njihova posla, a ne i drugi zaposlenici). 

KVALITETA OSOBNIH PODATAKA

Pridajemo veliku važnost kvaliteti podataka koje obrađujemo. Osobni podatci koje obrađujemo moraju biti točni, potpuni i ažurni kako bismo osigurali maksimalnu zaštitu podataka Korisnika i spriječili eventualne zloupotrebe. 

OGRANIČENO VRIJEME POHRANE

Podatke Korisnika pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže ili kraće vrijeme čuvanja ili u drugim slučajevima izričito propisanim zakonom. Nakon toga, podatci se trajno brišu ili čine anonimnima. 

Kako prikupljamo osobne podatke

Podatke prikupljamo prvenstveno izravno od Korisnika i to na način da nam ih oni dostave. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka jest prijava na Korlat Program vjernosti. 

Također, prikupljamo podatke koji nastanu automatski kad Korisnik upotrebljava naše mrežno sjedište. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka je IP adresa, približna lokacija uređaja, vrijeme i trajanje korištenja i sl. 

Koje podatke prikupljamo

Prilikom upotrebe mrežnog sjedišta, Korlat Programa vjernosti i korištenja našim uslugama, možemo upotrebljavati tehnologiju, kao što je ona koju pruža Google Analytics, kako bismo prikupili podatke o posjetu Korisnika našem mrežnom sjedištu. Ti alati nam u načelu omogućuju da analiziramo na koji način Korisnici upotrebljavaju naše mrežno sjedište. 

Podaci koje prikupljamo mogu uključivati: 

 • anonimiziranu IP adresu; 
 • vrstu preglednika (npr. upotrebljavate li Chrome ili Safari); 
 • broj posjeta po pregledniku na svakom uređaju; 
 • vrstu uređaja i operativni sustav koji Korisnik upotrebljava; 
 • vremensku zonu;  
 • korisničke postavke; 
 • stranice koje je Korisnik posjetio. 

Upotreba prikupljenih podataka

Podatke koje nam Korisnici dobrovoljno ustupe upotrebljavamo za: 

 • u svrhu zaštite legitimnih interesa Korisnika i/ili vlasnika mrežnog sjedišta; 
 • osiguravanje vrhunskog korisničkog iskustva na mrežnom sjedištu; 
 • personalizaciju korisničkog iskustva na mrežnom sjedištu; 
 • istraživanje i analizu tržišta; 
 • sprječavanje, otkrivanje i procesuiranje zlouporabe mrežnog sjedišta; 
 • unaprjeđenje sigurnosti Korisnika, zaposlenika, proizvoda i usluga; 

Također možemo upotrebljavati sve kontaktne podatke Korisnika za slanje promidžbenih obavijesti o svim uslugama i proizvodima putem svih kanala za promidžbu, osim ako Korisnik ne odredi drugačije. Kako bi Korisnik mogao dobivati obavijesti koje odgovaraju njegovim željama i navikama, nužno je da upotrebljavamo određene podatke Korisnika za izradu personaliziranih promidžbenih obavijesti i ponuda za Korisnika. Korisnik se u svakom trenutku može izjasniti da ne želi više primati promidžbene obavijesti. U tom se slučaju podatci Korisnika više neće obrađivati u svrhe izravne promidžbe. 

Možemo dijeliti anonimne podatke o korištenju koji Korisnika ne povezuju s trećim stranama. Možemo kombinirati podatke Korisnika s onima drugih Korisnika naše internetske stranice i dijeliti te podatke u agregiranom i anonimiziranom obliku s trećim stranama kako bismo poboljšali dizajn i funkcioniranje mrežnog sjedišta, čime se povećava učinkovitost mrežnog sjedišta i korisničko iskustvo za sve Korisnike. 

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest legitiman interes Voditelja obrade, osim kad su od tog interesa jači interes ili temeljna prava i slobode koje zahtijevaju zaštitu podataka Korisnika. 

Razdoblje čuvanja

Vaše osobne podatke u pravilu zadržavamo 12 mjeseci od dana prikupljanja istih, a najkasnije do isteka svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka. 

Kako štitimo podatke

Upotrebljavamo razne tehničke i organizacijske mjere zaštite podataka Korisnika od neovlaštenog uvida osoba unutar i izvan naše pravne osobe, izmjene, gubitka, krađe i bilo koje druge povrede i zloupotrebe podataka u skladu s najboljom europskom praksom. To, između ostalog uključuje ispunjavanje sigurnosnih zahtjeva (tzv. security by design) i zahtjeva zaštite podataka (tzv. privacy by design), anonimizaciju podataka, sklapanje ugovora o zaštiti osobnih podataka sa svim podizvođačima i suradnicima, implementaciju svih mjera zaštite osobnih podataka Korisnika, provođenje redovitih kontrola sigurnosnih mjera i mjera zaštite osobnih podataka. 

Mjesto obrade podataka

Osobne podatke Korisnika obrađujemo u Republici Hrvatskoj. Ponekad možemo osobne podatke obrađivati i u drugim državama članice Europske unije uz osiguranje odgovarajuće zaštite osobnih podataka i uz prethodnu privolu Korisnika. 

Prava korisnika

Uz aktivnu ulogu Korisnika u vezi s upravljanjem privolama, tj. pravom Korisnika da u svakom trenutku da i povuče privolu Korisnik ima i sljedeće aktivne uloge, sve u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka: pravo na prigovor, ispravak, brisanje, pristup, ograničenje obrade i prenosivost podataka. 

Svoja prava Korisnik može ostvariti obraćanjem, odnosno podnošenjem zahtjeva direktno Voditelju obrade na e-mail adresu Osobni.Podaci@badel1862.hr. Također, Korisnik je ovlašten podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

Kolačići

Kolačići (en. cookies) su mali paketi podataka poslani s poslužitelja na računalo Korisnika, a služe kao anonimni identifikator te omogućuju prikupljanje statističkih podataka o ponašanju Korisnika na mrežnom sjedištu (npr. na kojim dijelovima mrežnog sjedišta se korisnici zadržavaju najduže, a gdje najkraće), koji se Internet preglednik (npr. Internet Explorer, Opera, Safari, Google Chrome, Firefox) koristi i slično. 

Svrha kolačića je poboljšanje korisničkog iskustva prilikom upotrebe mrežnog sjedišta. Informacije koje prikupe kolačići nam također omogućuju unaprjeđenje mrežnog sjedišta procjenom količine i obrazaca upotrebe, primjerenosti mrežnog mjesta pojedinačnim potrebama Korisnika, bržim pretragama itd. Na primjer, upotrebljavaju se da zapamte vaše osobne postavke dok pregledavate mrežno sjedište te pri budućim posjetima. 

Ne pohranjujemo osjetljive osobne informacije, kao što su vaša adresa, zaporka i drugi podaci, putem kolačića koje upotrebljavamo. 

Informacije pohranjene u kolačićima upotrebljavamo isključivo mi, osim onih koji su u nastavku opisani kao „kolačići trećih strana“, a njih upotrebljavaju i njima upravljaju vanjske pravne osobe radi pružanja usluga koje mi zatražimo da bismo unaprijedili svoje usluge i iskustvo Korisnika prilikom pregledavanja našeg mrežnog sjedišta. Ovi se „kolačići trećih strana“ uglavnom upotrebljavaju da bi se pribavila statistika pristupa i da bi se jamčile platne transakcije ako se iste izvršavaju. 

Detaljne informacije o kolačićima koje upotrebljavamo na mrežnom sjedištu Korisnik dobije odmah pri prvom posjetu mrežnom sjedištu. Na temelju pruženih informacija Korisnik daje ili uskraćuje svoju privolu za upotrebu kolačića. Privola je dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje želja Korisnika kojom se daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se odnose na tog Korisnika (tzv. opt-in). Privola nije nužna za sve obrade podataka te se može besplatno dati i uskratiti u svakom trenutku. 

Vrste kolačića

PREMA TRAJANJU 
Stalni  Ostaju na računalu nakon zatvaranja programa Internet preglednika. Najčešće traju od nekoliko mjeseci do trajno. 
Privremeni  Uklanjaju se s računala nakon zatvaranja programa Internet preglednika. 
PREMA IZVORU 
Prva strana 

(en. first party cookies) 

 

Kolačići prve strane dolaze s mrežnog sjedišta kojeg Korisnik gleda, a mogu biti stalni ili privremeni. Pomoću tih kolačića mrežno sjedište može pohraniti podatke koje će ponovo koristiti prilikom sljedećeg posjeta Korisnika tom mrežnom sjedištu. 
Treća strana 

(en. third party cookies) 

Kolačići treće strane dolaze s drugih mrežnih sjedišta, a koje se nalaze na mrežnom sjedištu kojeg Korisnik gleda. Pomoću tih kolačića druga mrežna sjedišta mogu pratiti korištenje i ponašanje korisnika na mrežnom sjedištu kojeg Korisnika gleda u marketinške svrhe. 

 

PREMA FUNKCIJI 
Nužni  Nužni su za funkcioniranje mrežnog sjedišta i ne mogu se isključiti. Uobičajeno se postavljaju kao odgovor radnje Korisnika koje uključuju zahtjev za uslugama, kao što su postavke kolačića, prijava ili ispunjavanje obrazaca. 
Izvedbeni  Omogućuju anonimno bilježenje posjeta i izvora prometa, koji dijelovi mrežnog sjedišta su više ili manje posjećeni, kretanje Korisnika po mrežnom sjedištu kako bismo mogli mjeriti i poboljšati učinkovitost mrežnog sjedišta. Ne pohranjuju izravno osobne podatke, ali temelje se na jedinstvenoj identifikaciji preglednika i internetskog uređaja Korisnika. 
Funkcionalni  Omogućuju pamćenje informacija (postavki) koje mijenjaju način ponašanja ili izgleda mrežnog sjedišta, poput željenog jezika ili regije u kojoj se nalazite. 
Oglašivački  Omogućuju praćenje Korisnika preko više mrežnih sjedišta. Namjera je prikazivanje individualiziranih i relevantnih oglasa za pojedinog Korisnika, a ujedno predstavljaju vrijednost za izdavače i oglašivače trećih strana. 

Popis kolačića

Nužni kolačići 
Kolačić  Izvor  Namjena  Trajanje 
_cc  domena.ltd  Postavke kolačića za trenutno mrežno sjedište  1G 
       
Izvedbeni kolačići 
_ga  Google.com  Google Analytics – razlikovanje jedinstvenih korisnika  2G 
_gat  Google.com  Google Analytics – regulaciju stope zahtjeva  1D 
_gid  Google.com  Google Analytics – identifikaciju jedinstvenih korisnika  1D 
       
Funkcionalni 
       
Oglašivački 
       

Svaku buduću izmjenu naše politike objavit ćemo na ovoj stranici. Molimo vas da povremeno posjetite ovu stranicu radi informiranja o mogućim izmjenama naše politike o kolačićima. 

Ova politika je zadnji put izmijenjena na dan 12.03.2021. 

Prijavi se na Newsletter

Prijavite se na newsletter i osvojite 2 boda
u Korlat programu vjernosti.