Jeste li punoljetni?

Osobama mlađim od 18 godina zakonom je zabranjeno konzumiranje alkohola!

Punoljetan/a sam
Trgovina

Pravila natječaja “Večera u restoranu Festina Lente Hvar”

Članak 1

ORGANIZATOR

Kreativni natječaj priređuje i organizira: BADEL 1862 d.d., Ulica grada Gospića 7, Zagreb, OIB: 36749512860, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA KREATIVNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Korlat branda u vlasništvu Organizatora. Nagradni natječaj će početi 17.08.2021., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali vezani za kreativni natječaj će biti dostupni na Instagram stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADE

Kreativni natječaj ima jednu nagradu, a dodjeljuje se po završetku trajanja natječaja.

Nagrada je: večera za 2 osobe u subotu, 21.8.2021., u restoranu Festina Lente na Hvaru.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na društvenoj mreži Instagram (www.instagram.com), osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U KREATIVNOM NATJEČAJU

U natječaju na Instagramu sudjeluje se komentarom na objavu Kreativnog natječaja u kojem je potrebno označiti osobu koju bi sudionik/ca vodili na večeru u restoran Festina Lente na Hvaru i navesti razlog(e) zašto. Komentar na Instagram objavi je potrebno objaviti do četvrtka, 19.08.2021. u 16:00h.

U obzir se uzimaju objave svih sudionika koje su u skladu s pravilima, a objavljene su do četvrtka, 19.08.2021. u 16:00h.

Svaka osoba može u kreativnom natječaju sudjelovati s jednim komentarom na Instagramu.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik nagrade bit će autor najkreativnijeg komentara po izboru Organizatora (1 dobitnik) koji je u skladu s pravilima natječaja. Dobitnik će biti proglašen u četvrtak, 19.08.2021., u komentarima objave na Instagramu.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Popis dobitnika bit će objavljen u komentarima objave, te će daljnja komunikacija biti nastavljena putem izravnih (privatnih) poruka. Dobitnik je dužan privatnim kanalom dostaviti svoje podatke kako bi mu Organizator dostavio detalje vezane uz nagradu.

Članak 9

SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u kreativnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom kreativnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime može od strane Organizatora koristiti u svrhu dostave nagrade.

Članak 11

OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnici će biti proglašeni u četvrtak, 19.08.2021. u komentarima objave na Instagramu.

Članak 12

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 13

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti sudjelovanja u kreativnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu – smatra se da sudionik nije poštivao Pravila kreativnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u kreativnom natječaju tom sudioniku.

Svaki sudionik Kreativnog natječaja može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, organizator zadržava pravo brisanja komentara i isključenje sudionika iz natječaja.

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika kreativnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu kreativnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem Instagram profila Organizatora.

Članak 17

NAPOMENA

Ovaj kreativni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom niti je u vlasništvu Facebooka te ga Facebook ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete društvu BADEL 1862 d.d., a ne Facebooku. Napominjemo, Instragram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/komentar na našoj Instagram stranici smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te BADEL 1862 d.d., ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

 

U Zagrebu 16.08.2021.

Organizator BADEL 1862 d.d.


EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE

“Večera u restoranu Festina Lente Hvar”

Pojmovi koji se koriste u ovom obrascu imaju značenje utvrđeno UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

Naziv evidencije aktivnosti obrade podataka:

Evidencija aktivnosti obrade natječaju “Večera u restoranu Festina Lente Hvar”

Datum podnošenja evidencije/izmjene/dopune: 16.08.2021.

Voditelj obrade:

naziv / ime: BADEL 1862 d.d.

ulica i broj: Ulica grada Gospića 7

mjesto: 10 000 Zagreb

broj telefona: +385 1 4609555

broj faxa: +385 1 4555 595

Službenik za zaštitu osobnih podataka

ime / prezime: Marina Nikolac Hodža

broj telefona: +385 1 2380 700

email: marinanikolac.hodza@badel1862.hr

email: osobni.podaci@badel.1862.hr

Izvršitelj obrade:

naziv / ime: BBDO Zagreb d.o.o.

ulica i broj: Šoštarićeva ulica 10

mjesto: 10 000 Zagreb

broj telefona: +385 1 4813 300

Poslovi obrade povjereni izvršitelju obrade:

BBDO Zagreb d.o.o. – objavljuje i provodi natječaj “Večera u restoranu Festina Lente Hvar”

Svrha obrade (opis):

Podaci se prikupljaju sa svrhom ostvarivanja prava za sudjelovanje u kreativnom natječaju “Večera u restoranu Festina Lente Hvar” radi potrebe identifikacije dobitnika natječaja i dodjele nagrade.

Pravni temelj uspostave evidencije:

  • Vođenje evidencije na temelju:
  • Zakonske regulative
  • Privola
  • Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka:
  • privola ispitanika (dano pismeno i/ili izričito očitavanje volje ispitanika kojom izražava svoju suglasnost).

Rokovi čuvanja:

Podaci se čuvaju na rok do 6 mjeseci od završetka natječaja odnosno do pravomoćnog okončanja postupaka pokrenutih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva nakon provedenog natječaja.

Kategorije ispitanika i kategorije podataka

Evidencija aktivnosti obrade sadrži sljedeće vrste osobnih podataka o sljedećim kategorijama ispitanika:

kategorija ispitanika: kategorija podataka:
I. Sudionici ad I.1. Excel tablica – opći podaci o sudionicima

Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, adresa

 

Prijenos podataka izvan Republike Hrvatske:

Podaci se ne prenose iz Republike Hrvatske.

Naznaka poduzetih mjera zaštite osobnih podataka

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzete su ovdje navedene organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite osobnih podataka:

  • Excel tablica – opći podaci o sudionicima u elektroničkom obliku pohranjuje se na tvrdom disku servera, koji je smješten u serverskoj sobi poslovne zgrade Badel 1862 d.d. i BBDO Zagreb d.o.o. Pristup podacima ima Ljudski resursi, Badel 1862 d.d.Pristup podacima je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom na razini operacijskog sustava Windows.
  • Poslužiteljska soba smještena u poslovnoj zgradi društva Badel 1862 d.d. Poslužiteljska soba okružena je protupožarnim zidovima. U prostoriji je uspostavljen alarm za detekciju dima i temperature. Poslužiteljska soba je izvan radnog vremena zaključana. Pristup poslužiteljskoj sobi je omogućen samo Sistemskim tehničarima. Besprekidno napajanje osigurano je UPS sistemom te generatorom.
  • Sigurnosne kopije podataka pohranjuju se na file poslužitelju u poslužiteljskoj sobi društva Badel 1862 d.d. Svaki dan i svaki tjedan sigurnosne kopije prenose se na trake, koji se pohranjuju u sefu društva Badel 1862 d.d.
  • Na ulazu u poslovnu zgradu voditelja obrade pristup poslovnim prostorijama je ograničen. Na ulazu u poslovnu zgradu se provjerava identifikacija zaposlenika i posjetitelja. Unutar i van radnog vremena prisutna je zaštitarska služba koja redovno obilazi i provjerava okoliš zgrade.

Za točnost podataka navedenih u evidenciji:

Marina Nikolac Hodža, suradnik za kadrovsku administraciju i obračun plaće

 

Prijavi se na Newsletter

Prijavite se na newsletter i osvojite 2 boda
u Korlat programu vjernosti.

/ /