Jeste li punoljetni?

Osobama mlađim od 18 godina zakonom je zabranjeno konzumiranje alkohola!

Punoljetan/a sam
Trgovina
"Valentinovo uz Korlat"
Pravila natječaja

Članak 1

ORGANIZATOR

Kreativni natječaj priređuje i organizira: BADEL 1862 d.d., Ulica grada Gospića 7, Zagreb, OIB: 36749512860, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA KREATIVNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Korlat branda u vlasništvu Organizatora. Nagradni natječaj će početi 10.02.2022., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali vezani za kreativni natječaj će biti dostupni na Instagram stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADE

Kreativni natječaj ima jednu nagradu, a dodjeljuje se po završetku trajanja natječaja.

Nagrada je: večera za 2 osobe u ponedjeljak, 14.2.2022., u restoranu Bistro Apetit.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj koje su registrirane na društvenoj mreži Instagram (www.instagram.com), osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U KREATIVNOM NATJEČAJU

U natječaju na Instagramu sudjeluje se komentarom na objavu Kreativnog natječaja u kojem je potrebno napisati zašto sudionik želi osvojiti večeru za dvoje u bistrou Apetit. Komentar na Instagram objavi je potrebno objaviti do petka, 11.02.2022. u 12:00h.

U obzir se uzimaju objave svih sudionika koje su u skladu s pravilima, a objavljene su do petka, 11.02.2022. u 12:00h.

Svaka osoba može u kreativnom natječaju sudjelovati s jednim komentarom na Instagramu.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnik nagrade bit će autor najkreativnijeg komentara po izboru Organizatora (1 dobitnik) čiji komentar je u skladu s pravilima natječaja. Dobitnik će biti proglašen u petak, 11.02.2022., u komentarima objave na Instagramu.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik će biti objavljen u komentarima objave, te će daljnja komunikacija biti nastavljena putem izravnih (privatnih) poruka. Dobitnik je dužan privatnim kanalom dostaviti svoje podatke kako bi mu Organizator dostavio detalje vezane uz nagradu.

Članak 9

SUDIONICI U KREATIVNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u kreativnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom kreativnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime može od strane Organizatora objaviti na Instagramu i koristiti u svrhu dostave nagrade.

Članak 11

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 12

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti sudjelovanja u kreativnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu – smatra se da sudionik nije poštivao Pravila kreativnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u kreativnom natječaju tom sudioniku.

Svaki sudionik Kreativnog natječaja može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, organizator zadržava pravo brisanja komentara i isključenje sudionika iz natječaja.

Članak 13

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika kreativnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14

MOGUĆNOST PREKIDA KREATIVNOG NATJEČAJA

Kreativni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu kreativnog natječaja biti obaviješteni putem službene Instagram stranice Organizatora.

Članak 15

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem Instagram profila Organizatora.

Članak 16

NAPOMENA

Ovaj kreativni natječaj nije ni na koji način povezan s Instagramom niti je u vlasništvu Facebooka te ga Facebook ne promiče niti sponzorira. Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete društvu BADEL 1862 d.d., a ne Facebooku. Napominjemo, Instragram je javni prostor i objava bilo kojeg sadržaja može predstavljati zadiranje u privatnost kako samih sudionika natječaja tako i trećih osoba. Ukoliko sudionici natječaja objave kakav sadržaj/komentar na Instagram stranici Badel 1862 d.d. smatrat ćemo da su ga objavili svojevoljno te BADEL 1862 d.d., ne snosi odgovornost za sadržaj istih, kao niti za zlouporabu korištenjem takvog sadržaja od bilo kojih trećih osoba.

U Zagrebu 10.02.2022.

Organizator BADEL 1862 d.d.

Prijavi se na Newsletter

Prijavite se na newsletter i osvojite 2 boda
u Korlat programu vjernosti.

/ /