Jeste li punoljetni?

Osobama mlađim od 18 godina zakonom je zabranjeno konzumiranje alkohola!

Punoljetan/a sam
Trgovina

 

Nagradni natječaj

OSVOJITE ULAZNICE ZA IZLOŽBU „OD BOEMSTVA DO VJEČNOSTI!“


Članak 1
ORGANIZATOR
Nagradni natječaj priređuje i organizira: BADEL 1862 d.d., Ulica grada Gospića 7, Zagreb, OIB: 36749512860, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2
TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Korlat branda u vlasništvu Organizatora. Nagradni natječaj će početi 17.5.2024. i završiti 20.5.2024. a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3
PODRUČJE PROMOCIJE
Sve informacije o Natječaju bit će dostupne na službenoj Korlat web stranici.

Članak 4
NAGRADE
Nagradni natječaj ima više nagrada koje se dodjeljuju po završetku trajanja natječaja. Nagrada je: 5×2 ulaznice za izložbu „Od boemstva do vječnosti – remek djela Modiglianija, Degasa i Matissea“Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5
PRAVO SUDJELOVANJA
Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6
KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU
U natječaju se sudjeluje preko službene Korlat instagram stranice (@korlat_official), kreativnim odgovorom na pitanje definirani ispod objave „OSVOJITE ULAZNICE ZA ISLOŽBU „ OD BOEMSTVA DO VJEČNOSTI!“

Članak 7
ODABIR DOBITNIKA
Dobitnik nagrade bit će odabran od strane organizatora po principu najkreativnijeg prijedloga.

Organizator neće imati pristup korisnikovom Instagram profilu, niti će se koristiti i pristupati korisnikovim podacima na toj mreži, osim onih podataka koji su javno dostupni na istom profilu. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja. Organizator ne može znati koji osobni podaci će biti prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih ili trećih osoba. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka na spomenutim društvenim mrežama.

Članak 8
OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA
Objava dobitnika bit će javna putem Instagram storyija, te u komentarima objave. Organizator će radi komunikacije vezane uz preuzimanje nagrade stupiti izravno u kontakt s dobitnikom.

Članak 9
SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU
Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10
PUBLICITET
Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime može od strane Organizatora koristiti u svrhu dostave nagrade.

Članak 11
POREZI
Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 12
POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE
Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu – smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.
Svaki sudionik nagradnog natječaja može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, organizator zadržava pravo isključenja sudionika iz natječaja.

Članak 13
U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 14
MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA
Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem newslettera Organizatora.

Članak 15
IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA
Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja.

 


Izjava:

Sudjelovanjem u Natječaju, dajem svoj izričit pristanak  Organizatoru, da prikuplja i obrađuje moje osobne podatke (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa, datum i godina rođenja te dokaz o punoljetnosti) za potrebe provođenja Natječaja kao i budućeg kontaktiranja u svrhu promidžbe proizvoda i usluga Organizatora.

Ovom izjavom dajem svoj izričit pristanak da u slučaju osvajanja nagrade Organizator objavi moje dostavljene osobne podatke u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu bez naknade, te da ih koristi u promidžbene svrhe ako je to potrebno, bez ikakve obaveze davanja bilo kakve naknade za isto.
Ovom izjavom suglasan/suglasna sam da je sadržaj prijave od sada vlasništvo Organizatora, te se obvezujem suzdržati od bilo kakvih postupaka prema Organizatoru na osnovi prava korištenja i/ili vlasništva navedenog Odgovora.

Također sam suglasan/suglasna da Organizator može o svome trošku sa mnom komunicirati pisanim putem o samom kreativnom natječaju u razdoblju od 4 mjeseca nakon završetka kreativnog  natječaja.

 


 

U Zagrebu 17.5.2024.
Organizator BADEL 1862 d.d.

Prijavi se na Newsletter

Prijavite se na newsletter i osvojite 2 boda
u Korlat programu vjernosti.