Jeste li punoljetni?

Osobama mlađim od 18 godina zakonom je zabranjeno konzumiranje alkohola!

Punoljetan/a sam
Trgovina

Pravila natječaja “Korlat Cabernet sauvignon u velikom izdanju!”

 

Članak 1

ORGANIZATOR

Natječaj priređuje i organizira: BADEL 1862 d.d., Ulica grada Gospića 7, Zagreb, OIB: 36749512860, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA KREATIVNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Korlat branda u vlasništvu Organizatora. Nagradni natječaj će početi 14.01.2022. a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali vezani za kreativni natječaj će biti dostupni na korlat.hr stranici organizatora.

Članak 4

NAGRADE

Natječaj ima 1 nagrada, a dodjeljuje se po završetku trajanja natječaja.

Nagrada je: Korlat Cabernet sauvignon 2017 u volumenu 6 L.

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirane na Newsletter Korlat kluba (www.korlat.hr), osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NATJEČAJU

U natječaju se sudjeluje slanjem koda METUZALEM na mail adresu korlat.hr. Kod je potrebno poslati do petka, 14.01.2022. u 12:00h.

U obzir se uzimaju prijave svih sudionika koje su u skladu s pravilima, a poslane su do petka, 14.01.2022. u 12:00h.

Svaka osoba može u natječaju sudjelovati slanjem jednog e maila koji sadrži traženi kod

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici će biti proglašen u petak, 14.01.2022. iza 12 sati putem emaila te će korisničko ime dobitnika biti objavljeno u Članku 10.

Članak 8

KAKO PREUZETI NAGRADU

Dobitnik je dužan privatnim kanalom dostaviti svoje podatke kako bi mu Organizator dostavio detalje vezane uz nagradu.

Članak 9

SUDIONICI U NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

OBJAVA DOBITNIKA

Dobitnik će biti proglašeni u petak, 14.01.2022. iza 12:00 sati u ovome članku.

Članak 11

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 13

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti sudjelovanja u natječaju nevažeći su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu – smatra se da sudionik nije poštivao Pravila kreativnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u natječaju tom sudioniku.

Svaki sudionik natječaju može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, organizator zadržava pravo brisanja komentara i isključenje sudionika iz natječaja.

Članak 14

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika kreativnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NATJEČAJA

Natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu natječaja biti obaviješteni putem službene web stranice Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem Instagram i Facebook profila Organizatora.

Članak 17

NAPOMENA

Vaše podatke koje dajete isključivo za potrebe potpune funkcionalnosti ovog natječaja, dajete društvu BADEL 1862 d.d

U Zagrebu 13.01.2022.

Organizator BADEL 1862 d.d.


DOBITNICA NAGRADE: Matea Brekic

 

Prijavi se na Newsletter

Prijavite se na newsletter i osvojite 2 boda
u Korlat programu vjernosti.

/ /