Jeste li punoljetni?

Osobama mlađim od 18 godina zakonom je zabranjeno konzumiranje alkohola!

Punoljetan/a sam
Trgovina
Kreativni natječaj

Pravila natječaja “Kako biste vi nazvali bocu Korlata od 3 litre?”

Članak 1

ORGANIZATOR

Nagradni natječaj priređuje i organizira: BADEL 1862 d.d., Ulica grada Gospića 7, Zagreb, OIB: 36749512860, u daljnjem tekstu: Organizator.

Članak 2

TRAJANJE, SVRHA I MJESTO PROVOĐENJA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj provodi se u svrhu promocije Korlat branda u vlasništvu Organizatora. Nagradni natječaj će početi 28. siječnja 2022., a odnosi se na cijelo područje Republike Hrvatske. Sponzor nagrade je Organizator.

Članak 3

PODRUČJE PROMOCIJE

Promotivni materijali vezani za nagradni natječaj će biti dostupni putem newslettera organizatora.

Članak 4

NAGRADE

Nagradni natječaj ima tri nagrade koje se dodjeljuju po završetku trajanja natječaja.

Nagrade su: 3x boca od 3l KORLAT CABERNET SAUVIGNON 2017. (1 boca po dobitniku; ukupno će biti 3 dobitnika natječaja)

Nagrada se ne može zamijeniti za novac ili drugu uslugu.

Članak 5

PRAVO SUDJELOVANJA

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj te su registrirani kao primatelji Korlat newslettera, osim radnika Organizatora kao i članova njihovih užih obitelji (roditelji, supružnik, djeca, sestre i braća).

Članak 6

KAKO SUDJELOVATI U NAGRADNOM NATJEČAJU

U natječaju se sudjeluje putem newslettera Badel 1862 – Korlat, koji će biti dostavljen svima koji su registrirani kao primatelji newslettera i to putem e-maila,  28. siječnja 2022., a koji sadrži nagradno pitanje iz nagradnog natječaja koje glasi: “Kako biste vi nazvali bocu Korlata od 3 litre?”. Sudionik će moći pristupiti pitanju putem integriranog linka na kojem će slijediti daljnje korake/upute radi davanja odgovora na nagradno pitanje. Slanjem odgovora Natjecatelj sudjeluje u kreativnom natječaju, a odgovor je potrebno poslati do ponedjeljka, 31. siječnja 2022. u 12:00 sati.

U obzir se uzimaju odgovori svih sudionika koje su u skladu s pravilima, a zaprimljeni su putem integriranog linka do dana, 31. siječnja 2022. u 12:00 sati.

Svaka osoba može u nagradnom natječaju sudjelovati s jednim odgovorom.

Članak 7

ODABIR DOBITNIKA

Dobitnici nagrade bit će autori najkreativnijih odgovora po izboru Organizatora (3 dobitnika) koji su u skladu s pravilima natječaja

Članak 8

OBJAVA DOBITNIKA I PREUZIMANJE NAGRADA

Popis dobitnika bit će objavljen na linku integriranom u newsletteru, a dobitnici će biti obavješteni na dan 31.1.2022. putem e-maila. Organizator će radi komunikaciju vezane uz preuzimanje nagrade stupiti izravno u kontakt s dobitnicima.

Članak 9

SUDIONICI U NAGRADNOM NATJEČAJU

Sudionici koji sudjeluju u nagradnom natječaju ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora. Sudjelovanjem u nagradnom natječaju, sudionici prihvaćaju i potvrđuju da su upoznati s pravima i obvezama iz ovih Pravila.

Članak 10

PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionici su suglasni da se, ako postanu dobitnici nagrade, njihovo ime može od strane Organizatora koristiti u svrhu dostave nagrade.

Članak 11

POREZI

Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradom.

Članak 12

POGREŠKE I NEREGULARNE PRIJAVE

Pogrešni ili nepotpuno ispunjeni uvjeti sudjelovanja u nagradnom natječaju nevažeći su i ne daju pravo ni na kakvu nagradu – smatra se da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, a Organizator ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Svaki sudionik nagradnog natječaja može osvojiti samo jednu nagradu tijekom trajanja natječaja. Ako u bilo kojem trenutku organizator posumnja da sudionik zlorabi mehaniku natječaja, organizator zadržava pravo isključenja sudionika iz natječaja.

Članak 13

U SLUČAJU SPORA

U slučaju spora između Organizatora i sudionika nagradnog natječaja nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 15

MOGUĆNOST PREKIDA NAGRADNOG NATJEČAJA

Nagradni natječaj može se prekinuti samo u slučaju nastupa okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem newslettera Organizatora.

Članak 16

IZMJENE PRAVILA NATJEČAJA

Organizator zadržava pravo promijeniti pravila natječaja, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni putem newslettera Organizatora.

 

U Zagrebu 27. siječnja 2022.

Organizator BADEL 1862 d.d.

 


 

Dobitnici posebne edicije Korlata Cabernet Sauvignon 17 u boci od 3 litre su:  

Barbara Smolić (Grandeca),  

Đemal Kadrić (Trident) i  

Ana Kulušić (Hedona Nera).  

Čestitamo sretnim dobitnicima, a svima ostalima zahvaljujemo na sudjelovanju u nagradnom natječaju. 

 

 

Prijavi se na Newsletter

Prijavite se na newsletter i osvojite 2 boda
u Korlat programu vjernosti.

/ /