Jeste li punoljetni?

Osobama mlađim od 18 godina zakonom je zabranjeno konzumiranje alkohola!

Punoljetan/a sam
Trgovina
Valentinovo uz Korlat
EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE

Pojmovi koji se koriste u ovom obrascu imaju značenje utvrđeno UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA i Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18)

 

Naziv evidencije aktivnosti obrade podataka:

Evidencija aktivnosti obrade natječaju “Valentinovo uz Korlat”

Datum podnošenja evidencije/izmjene/dopune: 10.02.2022.

 

Voditelj obrade:

naziv / ime: BADEL 1862 d.d.

ulica i broj: Ulica grada Gospića 7

mjesto: 10 000 Zagreb

broj telefona: +385 1 4609555

broj faxa: +385 1 4555 595

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka

ime / prezime: Marina Nikolac Hodža

broj telefona: +385 1 2380 700

email: marinanikolac.hodza@badel1862.hr

email: osobni.podaci@badel.1862.hr

 

Izvršitelj obrade:

naziv / ime: BBDO Zagreb d.o.o.

ulica i broj: Šoštarićeva ulica 10

mjesto: 10 000 Zagreb

broj telefona: +385 1 4813 300

 

Poslovi obrade povjereni izvršitelju obrade:

BBDO Zagreb d.o.o. – objavljuje i provodi natječaj “Valentinovo uz Korlat”

 

Svrha obrade (opis):

Podaci se prikupljaju sa svrhom ostvarivanja prava za sudjelovanje u kreativnom natječaju “Valentinovo uz Korlat” radi potrebe identifikacije dobitnika natječaja i dodjele nagrade.

 

Pravni temelj uspostave evidencije:

Vođenje evidencije na temelju: (1) Zakonske regulative, (2) Privola

 

Način davanja privole ispitanika za prikupljanje i obradu njegovih osobnih podataka:

privola ispitanika (dano pismeno i/ili izričito očitavanje volje ispitanika kojom izražava svoju suglasnost).

 

Rokovi čuvanja:

Podaci se čuvaju na rok do 6 mjeseci od završetka natječaja odnosno do pravomoćnog okončanja postupaka pokrenutih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva nakon provedenog natječaja.

 

Kategorije ispitanika i kategorije podataka

Evidencija aktivnosti obrade sadrži sljedeće vrste osobnih podataka o sljedećim kategorijama ispitanika:

kategorija ispitanika / kategorija podataka:

I. Sudionici

ad I.1. Excel tablica – opći podaci o sudionicima

Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona/mobitela, adresa

 

Prijenos podataka izvan Republike Hrvatske:

Podaci se ne prenose iz Republike Hrvatske.

 

Naznaka poduzetih mjera zaštite osobnih podataka

U svrhu zaštite osobnih podataka poduzete su ovdje navedene organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite osobnih podataka:

• Excel tablica – opći podaci o sudionicima u elektroničkom obliku pohranjuje se na tvrdom disku servera, koji je smješten u serverskoj sobi poslovne zgrade Badel 1862 d.d. i BBDO Zagreb d.o.o. Pristup podacima ima Ljudski resursi, Badel 1862 d.d.Pristup podacima je zaštićen korisničkim imenom i lozinkom na razini operacijskog sustava Windows.

• Poslužiteljska soba smještena u poslovnoj zgradi društva Badel 1862 d.d. Poslužiteljska soba okružena je protupožarnim zidovima. U prostoriji je uspostavljen alarm za detekciju dima i temperature. Poslužiteljska soba je izvan radnog vremena zaključana. Pristup poslužiteljskoj sobi je omogućen samo Sistemskim tehničarima. Besprekidno napajanje osigurano je UPS sistemom te generatorom.

• Sigurnosne kopije podataka pohranjuju se na file poslužitelju u poslužiteljskoj sobi društva Badel 1862 d.d. Svaki dan i svaki tjedan sigurnosne kopije prenose se na trake, koji se pohranjuju u sefu društva Badel 1862 d.d.

• Na ulazu u poslovnu zgradu voditelja obrade pristup poslovnim prostorijama je ograničen. Na ulazu u poslovnu zgradu se provjerava identifikacija zaposlenika i posjetitelja. Unutar i van radnog vremena prisutna je zaštitarska služba koja redovno obilazi i provjerava okoliš zgrade.

 

Za točnost podataka navedenih u evidenciji:

Marina Nikolac Hodža, suradnik za kadrovsku administraciju i obračun plaće

Prijavi se na Newsletter

Prijavite se na newsletter i osvojite 2 boda
u Korlat programu vjernosti.

/ /